تاریخ : شنبه 14 ارديبهشت 1398
کد 157

اساتید نمونه دانشکده علوم پایه در سال 98

جناب آقای دکتر صادق رستم‌نیا و جناب آقای دکتر رحمان کریمی
بدینوسیله انتخاب بجا و شایسته جناب آقای دکتر صادق رستم‌نیا و جناب آقای دکتر رحمان کریمی به عنوان اساتید نمونه دانشکده علوم پایه تبریک عرض نموده و توفیقات روز افزون ایشان را در دیگر مراحل علمی و زندگی از خداوند منان خواستاریم.
اساتید و کارکنان و دانشجویان دانشکده علوم پایه