تاریخ : سه شنبه 17 ارديبهشت 1398
کد 158

تاسیس دوره‌های‌ دکتری ریاضی کاربردی و کارشناسی زیست‌شناسی سلولی و مولکولی

دوره‌های‌ دکتری ریاضی کاربردی و کارشناسی زیست‌شناسی سلولی و مولکولی در دانشگاه مراغه تاسیس گردید.
با عنایات خداوند متعال و تصویب وزارت علوم، دوره‌های‌ دکتری ریاضی کاربردی و کارشناسی زیست‌شناسی سلولی و مولکولی در دانشگاه مراغه تاسیس گردید. لازم به ذکر است این دوره‌ها از سال تحصیلی 99-98 دانشجو خواهند پذیرفت.