تاریخ : چهارشنبه 2 مرداد 1398
کد 165

تحریریه‌ی آنالیز ریاضی سهند در اسکوپوس نمایه شد.

مجله تحریریه‌ی آنالیز ریاضی سهند «Sahand Communications in Mathematical Analysis (SCMA)» در پایگاه استنادی Scopus نمایه شد.
مجله تحریریه‌ی آنالیز ریاضی سهند «Sahand Communications in Mathematical Analysis (SCMA)» در پایگاه استنادی اسکوپوس نمایه گردید. این مجله از سال ۲۰۱۴ با مدیر مسئولی و سردبیری جناب آقای دکتر بیاض دارابی نسبت به پذیرش و چاپ مقالات در زمینه‌های آنالیز ریاضی و کاربردهای آن اقدام نموده است و هم اکنون ۲۹ نفر از اساتید برجسته از دانشگاه‌های مختلف ایران و خارج از کشور در هیأت تحریریه‌ی آن با سردبیری جناب آقای دکتر اصغر رحیمی فعالیت دارند که حدود ۷ نفر از اعضای هیأت تحریریه آن از گروه ریاضی دانشگاه مراغه می‌باشند.
این مجله در زمینه‌های
 
Banach Algebra Approximations and expansions
Fixed point theory Complex Analysis
Functional analysis and operator theory Frame theory
Fuzzy analysis Functional equations
Fuzzy Hilbert Spaces Fuzzy Functional Analysis
Fuzzy measure theory Fuzzy integrals
Geometry of Banach spaces Fuzzy topology
Measure and integration Lattices theory
Nonlinear Analysis Non-Archimedean Analysis
Non-standard Analysis Nonlinear Functional Analysis
Sequences, Series, Sumnability Real and harmonic analysis
Time scales Special Functions
Variational Analysis Topology and methods
Wavelet theory Vector and tensor Analysis

اقدام به چاپ مقاله می‌نماید که تا کنون ۱۸ شماره از آن به چاپ رسیده است.
مجله آنالیز ریاضی سهند که اخیراً با نمایه شدن آن در پایگاه استنادی اسکوپوس موافقت شده است در سال ۲۰۱۷ موفق به اخذ نمایه Emerging Sources Citation Index (ISI)  و قبل از آن هم حدود ۴۰ نمایه بین‌المللی معتبر از جمله ISC و علمی-پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شده است. کسب این موفقیت که مرهون تلاش‌های همکاران گروه ریاضی، اعضای هیأت تحریریه‌‌ی داخل و خارج از کشور و عوامل اجرائی دانشگاه بوده را به سردبیر و اعضای هیأت تحریریه، دانشگاهیان مراغه و جامعه ریاضی ایران تبریک عرض نموده و توفیقات روزافزون مجله و عوامل آن را از خداوند متعال مسئلت داریم.