تاریخ : يکشنبه 17 شهريور 1398
کد 166

انتخاب مدیر گروه جدید گروه زیست‌شناسی

جناب آقای دکتر فرشاد درویشی به عنوان مدیر گروه زیست‌شناسی انتخاب شدند.
جناب آقای پروفسور محمد لطف اللهی، رئيس دانشگاه مراغه، طی حكمی دكتر فرشاد درویشی، عضو هیأت علمی گروه زیست‌شناسی دانشکده علوم پایه را به سمت مدير گروه زیست‌شناسی منصوب نمودند.

بدینوسیله از زحمات آقای دکتر رضا محمدزاده مدیر گروه سابق گروه زیست‌شناسی قدردانی نموده و برای آقای دکتر فرشاد درویشی، از درگاه خداوند منان، توفیقات روز افزون خواستاریم.