تاریخ : سه شنبه 16 مهر 1398
کد 168

عضو هیات علمی گروه ریاضی دانشگاه مراغه به عضویت هیات تحریریه مجله فرهنگ و اندیشه ریاضی درآمد.

جناب آقای دکتر اصغر رحیمی به عنوان عضو هیات تحریریه مجله فرهنگ و اندیشه ریاضی انتخاب شدند.
جناب آقای دکتر اصغر رحیمی به عنوان عضو هیات  تحریریه مجله فرهنگ و اندیشه ریاضی انتخاب شدند. صمیمانه این موفقیت را خدمت ایشان تبریک گفته و از خداوند منان، آرزوی توفیقات روزافزون برای ایشان داریم.