تاریخ : سه شنبه 26 آذر 1398
کد 174

پژوهشگر برتر دانشگاه مراغه در سال ۹8

آقای دکتر صادق رستم‌نیا، عضو محترم گروه شیمی، به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه مراغه در سال ۹8 انتخاب شدند.
بدینوسیله انتخاب همکار محترم دانشکده علوم پایه، آقای دکتر صادق رستم‌نیا را به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه مراغه در سال ۹8،  از صمیم قلب تبریک عرض نموده و توفیق روز افزون ایشان را در کسب درجات علمی و معنوی بالاتر از درگاه ایزد منان خواستاریم.