تاریخ : يکشنبه 6 آذر 1401
کد 182

افتخاری دیگر برای دانشکده علوم پایه

درخشش عضو هیأت علمی دانشکده علوم پایه در جمع یک در صد برتر دانشمندان و نخبگان علمی جهان

دکتر مهدی اسرافیلی عضو محترم هیأت علمی گروه شیمی دانشکده علوم پایه دانشگاه مراغه در جمع یک درصد برتر دانشمندان و نخبگان علمی جهان قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه مراغه؛ بر اساس آخرین گزارش موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC) در سال ۱۴۰۱، طبق داده های مستخرج از پایگاه شاخص های اساسی علم (ESI) دکتر مهدی اسرافیلی، استاد گروه شیمی دانشکده علوم پایه دانشگاه مراغه جزء یک درصد دانشمندان برتر دنیا انتخاب شده اند.

مبنای این رتبه بندی گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات یک درصد مقالات دارای بیشترین استنادات در پایگاه اطلاعاتی  ISI Web of Sciences در بازه زمانی 10 ساله و از ابتدای سال 2012 بوده و اطلاعات آن هر دوماه یکبار بروزرسانی می‌شود. با تحلیل و پردازش هایی که انجام می گیرد در صورتی که پژوهشگر مورد نظر در حداقل یک حوزه موضوعی دارای مجموع استنادات بیشتر از حد آستانه (ESI Threshold) باشد، پژوهشگر یک درصد در آن حوزه موضوعی شناخته می‌شود.

دانشکده علوم پایه این موفقیت را به ایشان و جامعه علمی دانشکده تبریک گفته و درخشش روزافزون ایشان را در فتح قله های علم و دانش از درگاه خداوند مسئلت دارد.