تاریخ : دوشنبه 14 آذر 1401
کد 184

هفته پژوهش

برنامه هفته پژوهش دانشکده علوم پایه

ضمن تبریک فرارسیده هفته پژوهش، برنامه پیشنهادی دانشکده علوم پایه در هفته پژوهش به شرح تصویر خواهد بود