تاریخ : يکشنبه 4 دي 1401
کد 188

اطلاعیه مهلت دفاع

آخرین مهلت دفاع از پایان نامه

آخرین مهلت دفاع از پایان نامه 20 بهمن ماه میباشد
قابل توجه دانشجویان محترم

بنابر اعلام نظر شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده
آخرین مهلت دفاع از پایان نامه در نیمسال جاری، 20 بهمن ماه و آخرین مهلت تحویل پایان نامه به دانشکده اول بهمن ماه می باشد