تاریخ : يکشنبه 7 اسفند 1401
کد 190

انتشار کتاب

انتشار کتاب عضو هیأت علمی دانشکده علوم پایه

کتاب آقای دکتر رضا اباذری عضو محترم هیأت علمی گروه شیمی دانشکده علوم پایه با عنوان کاتالیست های پیشرفته توسط چارچوب های فلزآلی منتشر شد.
کتاب آقای دکتر رضا اباذری عضو محترم هیأت علمی گروه شیمی دانشکده علوم پایه با عنوان کاتالیست های پیشرفته توسط چارچوب های فلزآلی توسط انتشارات Bentham Science منتشر شد.

دانشکده علوم پایه این موفقیت را تبریک گفته و برای این عضو محترم هیأت علمی آرزوی موفقیت های روزافزون و فتح قله های دانش را دارد.