تاریخ : چهارشنبه 5 آبان 1395
کد 30

سنتز یک نانو ترکیب ضد میکروبی جدید

سنتز یک نانو ترکیب ضد میکروبی جدید توسط اعضای هیئت علمی داشکده علوم پایه

دکتر فرخ کریمی عضو هیئت علمی گروه زیست شناسی با همکاری دکتر صادق رستم نیا عضو هیئت علمی گروه شیمی در تحقیقات آزمایشگاهی اخیر خود موفق به سنتز یک نانو ترکیب ضد میکروبی جدید شده اند که از خاصیت ضدمیکروبی بالایی برخوردار است و توانایی مقابله با عوامل بیماری‌زای عفونی را دارد. دانشکده علوم پایه ضمن تبریک به این دو استاد بزرگوار، از درگاه الهی آرزوی تداوم موفقیت و توفیق روزافزون را مسئلت دارد.