تاریخ : چهارشنبه 5 آبان 1395
کد 31

انتخاب عضو هیأت علمی گروه شیمی به عنوان محقق برجسته کشور در زمینه نانو

انتخاب دکتر صادق رستم نیا عضو هیأت علمی گروه شیمی به عنوان محقق برجسته کشور در زمینه نانو

در دهمین جشنواره تجلیل از برترین های فناوری نانو، آقای دکتر رستم نیا عضو هیأت علمی گروه شیمی توانست در لیست 100 محقق برجسته کشور در زمینه نانو قرار گیرد.  دانشکده علوم پایه ضمن تبریک به این همکار محترم، از درگاه الهی آرزوی تداوم موفقیت و توفیقات روزافزون برای ایشان را مسئلت دارد.