تاریخ : جمعه 8 بهمن 1395
کد 60

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

آخرین فرصت دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری

.
قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد و دکتری:
آخرین فرصت دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری برای دانشجویان ساکن در خوابگاه  20 بهمن ماه و به شرط عدم استفاده از خوابگاه دانشگاه تا 15 اسفند ماه می باشد.