تاریخ : يکشنبه 8 اسفند 1395
کد 85

دفاع از پایان نامه ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد بیوتکنولوژی میکروبی

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد آقای رحمان مرادی

 

 

عنوان پایان نامه: جداسازي، كلونينك و بيان آرژيناز آسپرژيلوس نايجر در پيشيا پاستورس و تثبيت آن روي نانوكامپوزيت‌هاي كيتوسان

پژوهشگر: رحمان مرادی
استاد راهنما: دکتر  رضا محمدزاده
استاد مشاور: دکتر غلامرضا مهدوی نیا
زمان: شنبه ساعت 13مورخ 1395/12/14
مکان: کلاس 101 دانشکده علوم پایه