تاریخ : يکشنبه 8 اسفند 1395
کد 86

دفاع از پایان نامه ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد بیوتکنولوژی میکروبی

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد آقای مسعود هاشم زایی

 

 

عنوان پایان نامه: بررسي اثرات باکتري لاکتوباسيلوس اسيدوفيلوس بر زخم‌هاي سوختگي درجه دو در موش بزرگ آزمايشگاهي نر

پژوهشگر: مسعود هاشمزایی
استاد راهنما: دکتر  امیر عباس برزگری و دکتر راحله مجدانی
استاد مشاور: دکتر علیرضا علی همتی
زمان: شنبه ساعت 11:30مورخ 1395/12/14
مکان: کلاس 208 دانشکده علوم پایه