تاریخ : يکشنبه 8 اسفند 1395
کد 88

دفاع از پایان نامه ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد ریاضی محض

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد آقای محمد مسیب زاده

 

 

عنوان پایان نامه: عدد نظم توانهايي از ايده‌آل‌هاي يالي
پژوهشگر: محمد مسیب زاده
استاد راهنما: دکتر  رحیم رحمتی اصغر
استاد مشاور: دکتر محسن آقاجانی
زمان: یکشنبه ساعت 11:30مورخ 1395/12/15
مکان: کلاس 202 دانشکده علوم پایه