تاریخ : يکشنبه 8 اسفند 1395
کد 89

دفاع از پایان نامه ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد ریاضی محض

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد آقای محمد جعفری

 

 

عنوان پایان نامه: ايده‌آل‌هاي يالي دو جمله ای با تحلیل های محض
پژوهشگر: محمد جعفری
استاد راهنما: دکتر  رحیم رحمتی اصغر
استاد مشاور: دکتر محسن آقاجانی
زمان: یکشنبه ساعت 10 مورخ 1395/12/15
مکان: کلاس 202 دانشکده علوم پایه