انتخاب اعضای هیات علمی دانشکده علوم‌پایه دانشگاه مراغه جزء ۷۰ محقق سرآمد کشور

دکتر باقر افتخاری سیس، عضو هيات علمي گروه شیمی دانشکده علوم پایه دانشگاه مراغه،
1397/07/22

به‌کارگیری روشی سبز در تهیه سیستم دارورسانی هوشمند

یکی از شاخه‌های پرطرفدار در علم نانو، طراحی سیستم‌های هوشمند دارورسانی است که در
1397/07/16

انتخاب عضو هیأت علمی دانشکده علوم‌پایه دانشگاه مراغه به عنوان یک درصد داور برتر دنیا

دکتر فرشاد درویشی به عنوان یک درصد داور برتر دنیا انتخاب شد.
1397/07/16

انتصاب آقای دکتر بیاض دارابی به سمت ریاست دانشکده علوم‌پایه

آقای دکتر محمدعلی لطف‌اللهی رئیس دانشگاه مراغه طی حکمی آقای دکتر بیاض دارابی را
1397/06/01

انتصاب آقای دکتر مرتضی ایرانی فام به سمت معاونت دانشکده علوم پایه

آقای دکتر محمد علی لطف اللهی رئیس دانشگاه مراغه طی حکمی آقای دکتر مرتضی ایرانی ف
1397/03/01

استاد نمونه دانشکده علوم پایه

انتخاب آقای دکتر اصغر رحیمی به عنوان استاد نمونه دانشکده علوم پایه
1397/02/10

  دفاع از پایان نامه ارشد
  جلسه دفاع از پایان نامه ارشد بیوتکنولوژی میکروبی

  جلسه دفاع از پایان نامه ارشد خانم نوشین ابوالحسن مقدمی

  دفاع از پایان نامه ارشد
  جلسه دفاع از پایان نامه ارشد نانو شیمی

  جلسه دفاع از پایان نامه ارشد خانم شیرین میکاییلی

  دفاع از پایان نامه ارشد
  جلسه دفاع از پایان نامه ارشد ژنتیک

  جلسه دفاع از پایان نامه ارشد خانم پریناز شهیم

  دفاع از پایان نامه ارشد
  جلسه دفاع از پایان نامه ارشد ژنتیک

  جلسه دفاع از پایان نامه ارشد خانم گلچهر شفیعی

  دفاع از پایان نامه ارشد
  جلسه دفاع از پایان نامه ارشد بیوتکنولوژی میکروبی

  جلسه دفاع از پایان نامه ارشد خانم سمیه دباغ صادق پور