اساتید
نام و نام خانوادگی : گروه آموزشی :
پست سازمانی : درجه علمی :
مرتب سازی بر اساس : تعداد رکورد :
 
نام استاد : محسن آقاجانی
گروه آموزشی : ریاضی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : رئیس دانشکده
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : ریاضی محض- جبر جابجایی
تلفن : 37278900
صفحه اصلی : http://science.maragheh.ac.ir/Staff/maghajani
ایمیل :
نام استاد : احمد آقایی
گروه آموزشی : زیست شناسی سلولی مولکولی
بیوگرافی : test
واحد سازمانی : رئیس دانشکده
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : فیزیولوژی گیاهی
تلفن : 37278900
صفحه اصلی : http://science.maragheh.ac.ir/Staff/aghai
ایمیل :
نام استاد : آرمن آوانس
گروه آموزشی : شیمی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : رئیس دانشکده
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : شیمی تجزیه
تلفن : 37278900
صفحه اصلی : http://science.maragheh.ac.ir/Staff/avanes
ایمیل :
گروه آموزشی : شیمی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : رئیس دانشکده
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : شیمی تجزیه
تلفن : 37278900
صفحه اصلی : http://science.maragheh.ac.ir/Staff/abolghasemi
ایمیل :
نام استاد : حسین احمدی آغویه
گروه آموزشی : شیمی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : رئیس دانشکده
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : شیمی کاربردی - تکنولوژی پلیمر
تلفن :
صفحه اصلی : http://science.maragheh.ac.ir/Staff/hahmadi
ایمیل :
گروه آموزشی : شیمی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : رئیس دانشکده
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : شیمی کوانتوم
تلفن : 04137278900
صفحه اصلی : http://science.maragheh.ac.ir/Staff/mesrafili
ایمیل :
گروه آموزشی : شیمی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : رئیس دانشکده
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : شیمی آلی
تلفن : 37278900
صفحه اصلی : http://science.maragheh.ac.ir/Staff/esftekharisis
ایمیل :
نام استاد : مجتبی امینی
گروه آموزشی : شیمی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : رئیس دانشکده
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : شیمی معدنی
تلفن : 37278900
صفحه اصلی : http://science.maragheh.ac.ir/Staff/mamini
ایمیل :
نام استاد : مرتضي ايرانيفام
گروه آموزشی : شیمی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : رئیس دانشکده
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : شیمی تجزیه
تلفن :
صفحه اصلی : http://science.maragheh.ac.ir/Staff/miranifam
ایمیل :
نام استاد : امیرعباس برزگر
گروه آموزشی : زیست شناسی سلولی مولکولی
بیوگرافی : امیر عباس برزگری متولد تهران دیپلم تجربی دبیرستان شهید آقا مصطفی خمینی مشهد مقدس کارشناسی دانشگاه فردوسی مشهد زیست شناسی جانوری کارشناسی ارشد دانشگاه تهران رشته فیزیولوژی جانوری دکتری دانشگاه خوارزمی فیزیولوژی جانوری از سال 91 تا کنون هیات علمی دانشگاه مراغه هستم و پیش از این در دانشگاه های زنجان و آزاد ساوه به صورت حق التدریس تدریس کرده ام . در سال 1393 به عنوان استاد نمونه دانشکده علوم پایه انتخاب شدم.
واحد سازمانی : رئیس دانشکده
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : فیزیولوژی جانوری
تلفن : 09127286202
صفحه اصلی : http://science.maragheh.ac.ir/Staff/barzegari Amir Abbas
ایمیل :