نام و نام خانوادگی
تعداد رکورد
مرتب سازی بر اساس
پست سازمانی
گروه آموزشی
درجه علمی
مرضیه پیریایی
شیمی
استادیار
شیمی کاربردی - تکنولوژی پلیمر
ریاضی
استادیار
ریاضی محض- هندسه جبری
test
زهره جهان افروز
زیست شناسی
استادیار
زیست شناسی مولکولی
مهدی جهانگیری
ریاضی
استادیار
ریاضی کاربردی- تحقیق در عملیات
بیاض دارابی
ریاضی
استاد
آنالیز ریاضی
سه چیز انسان را می سازد: کار سخت، صمیمیت، تعهد.
Fuzzy Analysis
زیست شناسی
استاد
میکروبیولوژی
رحیم رحمتی اصغر
ریاضی
استادیار
ریاضی محض- جبر جابجایی
اصغر رحيمي
ریاضی
استاد
آنالیز ریاضی
صادق رستم نیا
شیمی
استاد
شیمی آلی
Sadegh Rostamnia
Associate Professor of Organic and Nanochemistry
Organic and Nano Group (ONG),
Department of Chemistry, Faculty of Science,
University of Maragheh,
P.O. Box. 55181-83111,
Maragheh, Iran.
Academic and professional career:
2016 Visiting professor, Material Science (The architecting of advanced nanomaterials for
photocatalytic and electrocatalytic applications with Prof. Yusuke Yamauchi), National Institute
for Materials Science (NIMS), Tsukuba,
سيد سيامك زواره
شیمی
دانشیار
شیمی کاربردی - تکنولوژی پلیمر
محمدرضا سیار
فیزیک
استادیار
فیزیک پلاسما
علی شکری
ریاضی
دانشیار
ریاضی کاربردی- آنالیز عددی
صالح شهابی وند
زیست شناسی
دانشیار
فیزیولوژی گیاهی
لیلا شهباز
ریاضی
دانشیار
ریاضی محض- جبر جابجایی
محمد شهریاری
ریاضی
دانشیار
ریاضی کاربردی- معادلات دیفرانسیل
test