اساتید
  نام استاد : قدرت محمودی

  گروه آموزشی : شیمی
  واحد سازمانی : رئیس دانشکده
  درجه علمی : استادیار
  دروس تدریسی : ...
  شروع به خدمت : 1394/11/1
  تحصیلات : دکترا
  رشته تحصیلی : شیمی معدنی
  محل تحصیل : دانشگاه تبریز
  تاریخ تولد : 1361
  خط داخلی : 106
  تلفن : 37278900
  فاکس :
  موبایل : 09148641635
  ایمیل فرستنده :
  توضیحات :
  تاریخ بروزرسانی : 1396/06/01
   
   
  Personal Data:
  Assistant Professor in Inorganic Chemistry, Department of Chemistry, Faculty of Science, University of Maragheh, P.O. Box 55181-83111, Maragheh, Iran
   
  Name Surname Date of Birth Nationality Sex Marital Status
  Ghodrat Mahmoudi 1982 Iranian male Maride
  Telephone Fax E-mail
  04142062629
   
  09148641635
    ghodratmahmoudi@gmail.com
  ghodratmahmoudi@maragheh.ac.ir
  Educational Background: (Last One First)
   
  Certificate Degree Field of Specialization Name of Institution Attended Date Received
  Ph.D. Inorganic chemistry University of Tabriz 2013
  M. Sc. Inorganic chemistry Tarbiat Modares University 2008
  B. Sc. chemistry Azarbaijan University of Tarbiat Moallem 2005