دانشکده علوم پایه دانشگاه مراغه - حسین احمدی آغویه

نام استاد حسین احمدی آغویه
گروه آموزشی شیمی
درجه علمی استادیار
تحصیلات نامشخص
رشته تحصیلی شیمی کاربردی - تکنولوژی پلیمر
محل تحصیل
خط داخلی
موبایل
صفحه اصلی https://science.maragheh.ac.ir/Staff/hahmadi
آدرس پست الکترونیکی

درباره


سوابق تحصیلی


سوابق تدریس


زمینه های پژوهشی


خلاصه مقالات


کتاب ها


تشویق ها


عضویت در مجامع علمی و انجمن ها


اختراعات


مقالات ارائه شده


مقالات چاپ شده در مجلات


تحقیقات


سوابق اجرایی


علایق


کارگاه ها


آموزش


طرح درس


سایر


پروژه های تحقیقاتی


پروژه های تحقیقاتی خارج از دانشگاه