دانشکده علوم پایه دانشگاه مراغه - مسعود مهرابیان

نام استاد مسعود مهرابیان
گروه آموزشی فیزیک
درجه علمی دانشیار
تحصیلات دکترا
رشته تحصیلی فیزیک حالت جامد- نانو
محل تحصیل دانشگاه امیر کبیر
خط داخلی
موبایل
صفحه اصلی https://science.maragheh.ac.ir/Staff/mehrabian
آدرس پست الکترونیکی

تماس الکترونیکی

درباره


نام : مسعود نام خانوادگي : مهرابیان نام پدر: علیرضا
محل تولد: مراغه محل صدور شناسنامه: مراغه تاريخ تولد:  12/03/1360
شماره شناسنامه: 627 شماره ملي: 1552135543 تلفن همراه:  ...
وضعيت تاهل : متاهل وضعیت نظام وظیفه: خدمت كرده، تاريخ پايان خدمت: 12/02/1385
ايميل شخصی:      masood.mehrabian@yahoo.com
ایمیل سازمانی:  masood.mehrabian@maragheh.ac.ir                                       
 

سوابق تحصیلی


مقطع تحصيلي رشته محل تحصيل تاريخ شروع تاريخ فارغ التحصیلی معدل كل
كشور شهر دانشگاه
كارشناسي فیزیک کاربردی ایران کرمانشاه رازی مهر 1378 20/01/1383 67/14
كارشناسي ارشد فیزیک کاربردی ایران تهران صنعتی امیرکبیر مهر 1386 28/10/1388 02/17
دكتري فیزیک کاربردی ایران تهران صنعتی امیرکبیر مهر 1389 05/05/1393 71/18
 

سوابق تدریس


زمینه های پژوهشی


خلاصه مقالات


 
[1] O Akhavan, M Mehrabian, K Mirabbaszadeh and R Azimirad, Hydrothermal synthesis of ZnO nanorod arrays for photocatalytic inactivation of Bacteria, J. Phys. D: Appl. Phys. 42(22) (2009) 225305 (10pp).
[2] M. Mehrabian; R. azimirad; K. Mirabbaszadeh; M. Davoudian, UV detecting properties of hydrothermal synthesized ZnO nanorods, J. Physica E. 43(6) (2011) 1141–1145(5pp).
[3] K Mirabbaszadeh and M Mehrabian, Synthesis and properties of ZnO nanorods as ethanol gas sensors, Phys. Scr. 85(3) (2012) 035701 (8pp).
[4] M. Mehrabian, K. Mirabbaszadeh and H. Afarideh, Fabrication of ZnO nanorods and assessment of changes in optical and gas sensing properties by increasing their lengths, Phys. Scr. 88(6) (2013) 065303 (9pp).
[5] M. Mehrabian, K. Mirabbaszadeh and H. Afarideh, Solid-state ZnS quantum dot-sensitized solar cell fabricated by Dip-SILAR technique, Phys. Scr. 89(8) (2014) 085801 (8pp).
[6] Masood Mehrabian, Kavoos Mirabbaszadeh, Hossein Afarideh and Yoon Sang Kim, Optical and photovoltaic properties of zinc sulfide quantum dots fabricated by spin-assisted successive ion layer adsorption and reaction technique, J. Photon. Energy. 4 (1) 043093 (2014).
[7] Masood Mehrabian, Hossein Afarideh, Kavoos Mirabbaszadeh, Li Lianshan, and Tang Zhiyong, Synthesis and Exploitation in Solar Cells of Hydrothermally Grown ZnO Nanorods Covered by ZnS Quantum Dots, Journal of the Optical Society of Korea 18 (4), (2014), pp. 307-316.
[8] Masood Mehrabian, Kavoos Mirabbaszadeh, Hossein Afarideh, Experimental optimization of molar concentration to fabricate PbSquantum dots for solar cell applications, Optik 126 (5) (2015) 570–574.
[9] Masood Mehrabian and Sonya Aslyousefzadeh, Synthesis and Evaluation of Al:ZnO Nanoparticles as Electron Transporter Layer in Hybrid Solar Cells, Adv. Sci. Eng. Med. 7 (3) pp. 195–199 (2015).
[10] Masood Mehrabia, Sonya Aslyousefzadeh, and M. Hadi Maleki, Highly Efficient Hybrid Solar Cell Using ZnO Nanorods and Assessment of Changes in Cell Performance by Varying the Growth Period, Journal of the Korean Physical Society, Vol. 66, No. 10, May 2015, pp. 1527~1531.
[11] Masood Mehrabian and Reza Masoomi Jahandizi, Improvement of Energy Harvesting with PbS Quantum Dots in Novel Structure of Organic Solar Cells, J. Nanoelectron. Optoelectron, Vol. 10, No. 5, 633–637 (2015).
[12] M. Mehrabian, S. Aslyousefzadeh, Further Improvement in Efficiency of ZnO Nanorod Based Solar Cells Using ZnS Quantum Dots as Light Harvester and Blocking Layer Material, Journal of Renewable Energy and Environment (JREE) 2 (2) 29-35 (2015).
[13] Masood Mehrabian, Hydrothermally Grown Al:ZnO Nanorods with Different Growth Periods for Solar Cell Applications, Journal of Nanoelectronics and Optoelectronics, 11 (3), 349–355 (2016).
[14] Masood Mehrabian and Naser Ghasemian, Constructing PbS quantum dot sensitized ZnO nanorod array photoelectrodes for highly efficient photovoltaic devices, Can. J. Phys. 94(7): 687–692 (2016).
[15] Masood Mehrabian, Sina Dalir and Hossein Shokrvash, Modeling and simulation of Organic solar cell consisting of Nanoscale Layers and Films by Using Silvaco ATLAS Software, Res. J. Physical Sci. Vol. 4(6), 1-6, July (2016).
[16] Masood Mehrabian, Sina Dalir and Hossein Shokrvash, Numerical simulation of CdS quantum dot sensitized solar cell using the Silvaco-Atlas software, Optik 127 (20) 10096–10101.
[17] M. Mehrabian, Z. Esteki, H. Shokrvash, and G. Kavei, Optical and electrical properties of copper-incorporated ZnS films applicable as solar cell absorbers, Journal of Semiconductors, 37 (10), 103002-6 (2016).
[18] M. Mehrabian and P. Abdollahian, Improving Charge Transport in PbS Quantum Dot to Al:ZnO Layer by Changing the Size of Quantum Dots in Hybrid Solar Cells, Journal of Zeitschrift für Naturforschung A (ZNA)- A Journal of Physical Sciences, 71 (11) (2016) 1067-1071.
[19] Masood. Mehrabiana, Zabihollah. Esteki, Degradation of methylene blue by photocatalysis of copper assisted ZnS nanoparticle thin films, Optik 130 (2017) 1168–1172.
[20] M. Mehrabian, Optical and photovoltaic properties of ZnS nanocrystals fabricated on Al:ZnO films using the SILAR technique, J. Opt. Technol. 83 (7), (2016) 422-428.
[21] Masood Mehrabiana, Sina Dalir, 11.73% efficient perovskite heterojunction solar cell simulated by SILVACO ATLAS software, Optik 139 (2017) 44–47.

 

کتاب ها


تشویق ها


عضویت در مجامع علمی و انجمن ها


اختراعات


 1. اختراعي با عنوان "طراحی و ساخت سنسور گازی حساس به گاز های آلی با استفاده از نانومیله های اکسید روی با طول ها و قطر های متفاوت" با شماره ثبت 68981 در تاریخ 08/12/1389 به ثبت رسيده است.
 2. اختراعی با عنوان "ساخت حسگر UV بر پایه نانومیله های اکسید روی" با شماره ثبت 70124 در تاریخ 09/03/1390 به ثبت رسیده است.

مقالات ارائه شده


مقالات چاپ شده در مجلات


تحقیقات


سوابق اجرایی


علایق


تخصص ها

 • نانو فناوری (نانوساختارهای یک بعدی - لایه های نازک و نانومیله ها و ...)
 • نیمه رساناها
 • سنسورهای گازی حساس به گازهای آلی
 • آشکارسازهای ماورای بنفش
 • سلول های خورشیدی نسل جدید

کارگاه ها


 1. شرکت در کارگاه آموزشی Comsol در دانشگاه تربیت مدرس در تاریخ 28/08/93
 2. شرکت در کارگاه آموزشی SILVACO در دانشگاه صنعتی امیرکبیر در تاریخ 28/08/94

آموزش


طرح درس


سایر


 1. مسعود مهرابيان ، كاوس ميرعباس زاده، هادي ملكي و روح اله عظيمي راد،" تاثير pH در رشد و مرفولوژي نانوميله های  ZnO"،  كنفرانس سالانه انجمن فيزيك ايران، دانشگاه صنعتي اصفهان، شهريور 1388، صفحه 1644.
 2. مسعود مهرابيان ، كاوس ميرعباس زاده، روح اله عظيمي راد و امید اخوان" تاثير pH  روی خواص نوری و فوتوکاتالیستی نانوميله های  ZnO"،  كنفرانس سالانه انجمن فيزيك ايران، دانشگاه ابوعلی سینا، شهريور 1389، صفحه 2884.
 3. مسعود مهرابيان ، كاوس ميرعباس زاده، روح اله عظيمي راد و هادی ملکی" خواص آشکارسازی UV نانو میله های  ZnOتولید شده به وسیله ی سل- ژل"،  كنفرانس سالانه انجمن فيزيك ايران، دانشگاه ابوعلی سینا، شهريور 1389، صفحه 2888.
 4. مسعود مهرابيان ، كاوس ميرعباس زاده، روح اله عظيمي راد، هادی ملکی و حسین آفریده "طراحی و ساخت سنسور گازی حساس به گازهای آلی  با استفاده از نانومیله های اکسیدروی"، هشتمین همایش دانشجویی فناوری نانو، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، آذر 1389، شماره 8370.
 5. شرکت در کارگاه "Business Plan, Writing in Nanoscience" ستاد نانوی ریاست جمهوری، شماره 8537.
 6. مسعود مهرابيان ، كاوس ميرعباس زاده، حسین آفریده و روح اله عظيمي راد " سنسور های گازی حساس به بخار اتانول ساخته شده بر پایه نانومیله های ZnO"، كنفرانس سالانه انجمن فيزيك ايران، دانشگاه ارومیه، شهريور 1390، صفحه 216 - 219.
 7. کتاب مرجع برای فیزیک با عنوان مقدمه ای بر مکانیک کلاسیک (نویسنده: دیوید مورین) با شابک 0-34-6481-600-978 و عنوان اصلی
 Introduction to classical mechanics with problems and solutions
ترجمه و در سال 1392توسط انتشارات نیاز دانش به چاپ رسیده است.
 1. اختراعي با عنوان "طراحی و ساخت سنسور گازی حساس به گاز های آلی با استفاده از نانومیله های اکسید روی با طول ها و قطر های متفاوت" با شماره ثبت 68981 در تاریخ 08/12/1389 به ثبت رسيده است.
 2. اختراعی با عنوان "ساخت حسگر UV بر پایه نانومیله های اکسید روی" با شماره ثبت 70124 در تاریخ 09/03/1390 به ثبت رسیده است.
 3. شرکت در دوازدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری. عنوان طرح " طراحی و ساخت سنسور گازی حساس به گاز های آلی با استفاده از نانومیله های اکسید روی با طول ها و قطر های متفاوت" و ارائه نمونه ساخته شده در مقیاس آزمایشگاهی.
 4. مسعود مهرابیان و ناصر قاسمیان، "نقاط کوانتومی ZnS به عنوان جاذب نور برای جذب راندمان سلول های خورشیدی نسل جدید"، سومین گردهمایی بین المللی سیستم های ابعاد پایین، دانشگاه تبریز، خرداد 1394 صفحه 39.
 5. تهیه وتألیف دستورکار آزمایشگاه فیزیک 1 در دانشگاه مراغه که در شورای آموزشی دانشگاه به تصویب رسیده است.
 6. تهیه وتألیف دستورکار آزمایشگاه فیزیک 2 در دانشگاه مراغه که در شورای آموزشی دانشگاه به تصویب رسیده است.
 7. تهیه وتألیف دستورکار آزمایشگاه مبانی برق در دانشگاه مراغه که در شورای آموزشی دانشگاه به تصویب رسیده است.
 8. شرکت در کارگاه آموزشی Comsol در دانشگاه تربیت مدرس در تاریخ 28/08/93
 9. شرکت در کارگاه آموزشی SILVACO در دانشگاه صنعتی امیرکبیر در تاریخ 28/08/94
 10. تأسیس و راه اندازی آزمایشگاه سلول های خورشیدی در دانشگاه مراغه4/7/94
 11. عضویت در کمیته پژوهش تقاضا محور در دانشگاه مراغه 20/11/93
 12. شرکت در سمینار تخصصی "انرژی های نو" توسط آقای دکتر کاستنر از کارخانجات لیبولد آلمان 18/8/94
 13.  مجری طرح پژوهشی با عنوان "ساخت لایه ای از سلول خورشیدی نسل جدید به منظور بهبود خواص اپتیکی و الکتریکی آن" طرف قرارداد: دانشگاه مراغه- مصوب در تاریخ 20/7/94- شماره 3470/د/94- تاریخ شروع: 15/07/94 تاریخ اتمام: 11/08/95.
 14. سینا دلیر و مسعود مهرابیان، "بررسی و شبیه سازی سلول خورشیدی پروسکایتی حساس شده با نقاط کوانتومی سولفید سرب"، ششمین کنفرانس سلول های خورشیدی نانوساختاری (NSSC95)،2/10/95، دانشگاه صعنتی شریف.
 15. اجرای طرح پژوهشی با عنوان "طراحی، شبیه سازی، امکان سنجی و ساخت سلول خورشیدی هیبریدی نسل جدید چند پیوندگاهه مبتنی بر نقاط کوانتومی و پروسکایت" طرف قرارداد: موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی- تاریخ شروع: 26/08/95- تاریخ اتمام: درحال اجرا
 
 

پروژه های تحقیقاتی


مقطع عنوان پروژه نام دانشگاه
کارشناسی ارشد طراحي و ساخت سنسور گازی حساس به گازهای آلی با استفاده از نانومیله های اکسید روی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتری طراحی و ساخت سلول خورشیدی مبتنی بر نقاط کوانتومی ZnS دانشگاه صنعتی امیرکبیر

پروژه های تحقیقاتی و طرح های پژوهشی:
عنوان پروژه سال شروع سال خاتمه كارفرما
ساخت سنسور حساس به گازهای LPG و متان و بوتان و ... با استفاده از نانومیله های اکسیدروی 1388 1389 شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده های نفتی
ساخت سنسور حساس به گازهای آلی با استفاده از نانوساختارهای اکسیدروی 1389 ---- ستاد فناوری نانو ریاست جمهوری
ساخت لایه ای از سلول خورشیدی نسل جدید به منظور بهبود خواص اپتیکی و الکتریکی آن 20/7/94 11/8/95 دانشگاه مراغه
طراحی، شبیه سازی، امکان سنجی و ساخت سلول خورشیدی هیبریدی نسل جدید چند پیوندگاهه مبتنی بر نقاط کوانتومی و پروسکایت 26/8/95 در حال اجرا موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی

راهنمایی و مشاوره دانشجویان تحصیلات تکمیلی
ردیف نام و
نام خانوادگی دانشجو
مقطع عنوان پایان نامه سمت تاریخ تصویب پروپوزال تاریخ دفاع
1 ذبیح اله استکی کارشناسی ارشد بهبود خواص نوری و الکتریکی نانوذرات نیمرسانای ZnS با ایجاد نوار میانی توسط یون های Cu2+ مورد استفاده در سلولهای خورشیدی استاد راهنمای اول 16/06/1394 17/06/1395
2 سینا دلیر کارشناسی ارشد شبیه سازی و مشخصه یابی سلول خورشیدی  هیبریدی با استفاده از نرم افزار SILVACO استاد راهنمای دوم 05/05/1395 02/12/1395
3 سولماز کرامتی نیا کارشناسی ارشد شبیه سازی و مشخصه یابی سلول خورشیدی  پیوند ناهمگون مبتنی بر نقاط کوانتومی PbS با استفاده از نرم افزار SILVACO استاد راهنمای اول 04/10/1395 در حال اجرا
4 رعنا ترقی خواه کارشناسی ارشد شبیه و مشخصه یابی سلول خورشیدی مبتنی بر نقاط کوانتومی InAs,GaAs با استفاده از نرم افزار SILVACO
 
استاد راهنمای اول 27/03/1396 در حال اجرا
5 عبدالرزاق روزگار کارشناسی ارشد پوشش چندلایه ای MoO3… با ضخامت نانو بر روی بستر شیشه جهت ذخیره انرژی خورشید با کاربرد آینه گرمایی
 
استاد مشاور 12/08/1394 در حال اجرا
6 شیوا محمدی جهانگیر کارشناسی ارشد ساخت ارگانو سیلیکای مزومتخلخل متناوب با بدنه پیپرازین جهت رشد کنترل شده تیتانیوم اکسید و بررسی فعالیت فوتوکاتالیستی استاد راهنمای دوم 27/10/1395 در حال اجرا
 
 
 

پروژه های تحقیقاتی خارج از دانشگاه