دانشکده علوم پایه دانشگاه مراغه - راحله مجدانی

نام استاد راحله مجدانی
گروه آموزشی زیست شناسی
درجه علمی استادیار
تحصیلات دکترا
رشته تحصیلی میکروبیولوژی
محل تحصیل دانشگاه ارومیه
خط داخلی 111
موبایل
صفحه اصلی https://science.maragheh.ac.ir/Staff/rmajdany
آدرس پست الکترونیکی

تماس الکترونیکی

درباره


سوابق تحصیلی


مدارک علمی دانشگاهی :
1 -دکتری حرفه ای دامپزشکی )DVM )از دانشگاه ارومیه - ایران سال 82
2-دکتری تخصصی در میکروبیولوژی از دانشگاه ارومیه - ایران سال 89

سوابق تدریس


- تدریس دروس زیر در دانشگاه مراغه از سال 89:
میکروبیولوژی عمومی ، میکروبشناسی پایه، آز- میکروبشناسی پایه، زیست شناسی باکتریها ، آز-زیست شناسی باکتریها ، طبقه بندی باکتریها ، آز- طبقه بندی باکتریها ، ایمنی شناسی، آز-ایمنی شناسی، ویروس شناسی، آز ویروس شناسی، باکتری شناسی 1 ، آزمایشگاه باکتری شناسی 1، باکتری شناسی 2 ، آزمایشگاه باکتری شناسی2، میکروبیولوژی 1 آزمایشگاه میکروبیولوژی 1، میکروبیولوژی 2 آزمایشگاه میکروبیولوژی 2

- تدریس دروس میکروبیولوژی در دانشگاه مراغه و دانشگاه آزاد مراغه، ملکان به صورت حق التدریس از سال 1385

- تدریس دروس مرتبط با میکروبیولوژی در دانشگاه ارومیه و دانشگاه تبریز از سال 1385
 

زمینه های پژوهشی


بیوتکنولوژی میکروبی، باکتری شناسی و ویروس شناسی مولکولی، میکروبیولوژی بالینی،

خلاصه مقالات


کتاب ها


تشویق ها


عضویت در مجامع علمی و انجمن ها


- مسئول انجمن میکروب شناسی ایران در دانشگاه مراغه
- عضو انجمن زیست شناسی ایران

اختراعات


مقالات ارائه شده


مقالات چاپ شده در مجلات


تحقیقات


سوابق اجرایی


- عضو گروه زیست شناسی دانشگاه مراغه از آبان ماه 89
- رییس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه از مرداد93 به مدت یکسال
- مدیرگروه زیست شناسی از مردادماه 95 به مدت یکسال
- عضو کمیته تخصصی بهداشت، ایمنی و محیط زیست HSE

علایق


کارگاه ها


1 -مدیر اجرایی کارگاه چالشهای فراروی فارغ التحصیالن کشاورزی در بازار کار
2 -مدیر اجرایی کارگاه اصول ایمنی آزمایشگاهی
3 -مدیر اجرایی و مدرس کارگاه PCR-RT 9
4 -شرکت در کارگاه ایمنی آزمایشگاه مرکز ذخایرزیستی ایران
5 -شرکت در کارگاه SPSS مقدماتی مرکز ذخایر زیستی ایران
6 -شرکت در کارگاه بیوانفورماتیک انستیتوپاستور ایران
7 -شرکت در کارگاه دو روزه آشنایی با قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و روشها و فنون نوین تدریس
8 -شرکت در کارگاه کارآفرینی در میکروبیولوژی
9 -شرکت در کارگاه کاربرد بیوتکنولوژی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
10-مدیر اجرایی و مدرس کارگاه طراحی پرایمر و PCR 2
11-مدرس در گارگاه بهداشت، ایمنی و محیط زیست
12 -مدرس کارگاه اصول ایمنی آزمایشگاهی
13 -شرکت در کارگاه آمار مقدماتی مرکز ذخایر زیستی ایران
14-شرکت در کارگاه SPSS پیشرفته مرکز ذخایر زیستی ایران
15 -شرکت در اولین کارگاه آموزش تخصصی کشت و پرورش قارچهای خوراکی
16- شرکت در کارگاه بررسی راهکارهای عملی اخذ پروژه از صنایع کشور
17 -شرکت در کارگاه چالشهای فراروی فارغ التحصیالن کشاورزی در بازار کار
 

آموزش


طرح درس


سایر


پروژه های تحقیقاتی1 -جداسازی فاژهای لیتیک جهت مقابله با سویه های مقاوم به آنتی بیوتیک اشریشیاکلی در عفونتهای ادراری انسانی (در حال اجرا)

پروژه های تحقیقاتی خارج از دانشگاه


1 -تولید کیت فاژدرمانی برای مقابله با سویه های مقاوم به آنتی بیوتیک باکتریهای coli Escherichia بیماریزا در طیور (از طرحهای ستاد توسعه نهاد ریاست جمهوری - طرح ملی در حال اجرا)