کتاب‌هاب فارسی منتشر شده

شیمی آلی 2
تالیف: باقر افتخاری سیس

انتشارات دانشگاه مراغه
1389
 
نظریه تقریب از چند جمله های تیلور تا موجکها
ترجمه: غلامرضا حجتی، حسین خیری، اصغر رحیمی، صداقت شهمراد

انتشارات دانشگاه مراغه
1389
 
مکانیسم واکنش ها در سنتز آلی
ترجمه: اسداله حسن¬خانی، محبوبه بهرام¬نژاد، الهه مصدق، صادق رستم ¬نیا، ندا سیدی

انتشارات دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان
1392