معرفی گروه زیست‌شناسی

گروه زیست‌شناسی در یک نگاه

 
گروه زيست‌شناسی دانشگاه مراغه فعاليت آموزشی خود را در از سال 1387 با راه‌اندازی رشته کارشناسی میکروبیولوژی با پذیرش 30 دانشجو در مقطع کارشناسی از طریق آزمون سراسری در دانشكده علوم مجتمع آموزش عالی مراغه واقع در خیابان معلم شمالی آغاز نمود. پس از تبدیل مجتمع آموزش عالی به دانشگاه مراغه در سال 1388، دانشكده علوم به پرديس اصلی دانشگاه واقع در شهرک گلشهر منتقل گردید. از سال ۱۳89 مدیریت گروه زیست‌شناسی مستقل شد. سه دوره کارشناسی میکروبیولوژی، زیست‌فناوری و زیست‌شناسی سلولی و مولکولی و همچنین سه دوره کارشناسی ارشد زیست‌فناوری میکروبی، فیزیولوژی گیاهی و ژنتیک در گروه زیست‌شناسی فعال است. در حال حاضر 10 عضو هیات علمی در گروه زیست‌شناسی با تخصص‌های مختلف به فعاليت‌هاي آموزشی و پژوهشی مشغول هستند. هر ساله دانش آموختگان اين گروه با کسب رتبه‌های برتر المپيادی و تک رقمی خوش درخشيده‌اند و در دوره کارشناسی‌ارشد و دکتری دانشگاه‌های مطرح کشور مشغول به تحصیل هستند و برخی از آنها هم اكنون در داخل و خارج از كشور در مراكز آموزشی و پژوهشی فعاليت دارند.
 
مدیران گروه زیست‌شناسی از سال 1389 تاکنون
نام مدیر گروه از سال تا سال 
دکتر رضا معصومی 1401 تا کنون
دکتر امیرعباس برزگری 99 1401
دکتر فرشاد درویشی 98 99
دکتر رضا محمدزاده 96 98
دکتر راحله مجدانی 95 96
دکتر رضا معصومی 93 95
دکتر فرخ کریمی 91 93
دکتر محمدکاظم بهرامی 89 91
     
 
اعضاي هيات علمي گروه زیست‌شناسی
  نـام و نـام خانـوادگی
 
اطلاعـات مربــوط به آخرين مــدرك و رشــتــه تحصيــلی  مرتبه علمی
مدرك سال اخذ دانشگاه رشته تخصصی
۱ احمد  آقایی Ph. D. ۱۳90 تربیت مدرس تهران فيزيولوژی گياهی استادیار
۲ محمدکاظم  بهرامی Ph. D. ۱۳97 تبریز تکوین گياهی استادیار
۳ امیر عباس  برزگری سرخه Ph. D. ۱۳91 خوارزمی تهران فيزيولوژی جانوری استادیار
۴ فرشاد  درویشی هرزویلی Ph. D. ۱۳89 اصفهان ميكروبيولوژی استاد
۵ صالح  شهابی وند Ph. D. ۱۳91 تربیت مدرس تهران فيزيولوژی گياهی دانشيار
۶ پریسا فتحی رضایی Ph. D. ۱۳90  IBBتهران بیوشیمی استادیار
۷ فرخ  کریمی مندل بسر Ph. D. ۱۳92 پژوهشگاه ملی ژنتیک ژنتیک مولکولی دانشیار
۸ راحله  مجدانی Ph. D. ۱۳89 ارومیه ميكروبيولوژی استادیار
۹ رضا  محمد‌زاده Ph. D. ۱۳91 پژوهشگاه ملی ژنتیک ژنتیک مولکولی دانشیار
۱۰ رضا معصومی جهاندیزی Ph. D. ۱۳91 تربیت مدرس تهران بیوفیزیک استادیار
11 زهرا فتحی ph.D 1401 دانشگاه شهید بهشتی میکروبیولوژی استادیار
 
رشته ها و مقاطع داير در گروه زیست‌شناسی (به ترتیب سال راه‌اندازی)
رديف رشته و گرايش مقطع سال شروع
1 زيست شناسی سلولی و مولكولی كارشناسی 1398
2 ژنتيك كارشناسی ارشد 1393
3 زیست‌شناسی گياهی- فيزيولوژی كارشناسی ارشد 1393
4 زیست‌فناوری كارشناسی 1392
5 زیست‌فناوری میکروبی كارشناسي ارشد 1391
6 ميكروبيولوژی كارشناسی 1387
 

 

دانش آموختگان گروه زیست‌شناسی (از سال 1387 تا سال 1398)
كارشناسی گرايش‌های مختلف: 274
كارشناسی ارشد گرايش‌های مختلف: 67

 

دانشجویان فعلی گروه زیست‌شناسی ( سال 1398)
كارشناسی گرايش‌های مختلف: 288
كارشناسی ارشد گرايش‌های مختلف: 86
 
 
آزمایشگاه‌های گروه زیست‌شناسی
رديف نام آزمایشگاه کارشناس آزمایشگاه
1 میکروبیولوژی و زيست‌شناسی سلولی و مولكولی آقای عوض سیفی
2 زیست‌شناسی گياهی خانم پریسا فیضی
3 زیست‌شناسی جانوری و ایمنی‌شناسی آقای مهدی خلیل‌پور
4 خانه حيوانات (نگهداری و پرورش حيوانات آزمايشگاهی) -
5 اتاق كشت سلول و بافت -
 
آزمایشگاه مرکزی دانشگاه دارای امکانات مناسب برای انجام کارهای تحقیقاتی پیشرفته برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه زیست‌شناسی است که از جمله می‌توان به دستگاه‌های کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا (HPLC)، اسپکتروفتومتر دو پرتوئی، میکروپلیت ریدر، فرمنتور، سیستم هضم کجلدال، ترمومتر مادون قرمز، لومینومتر، سیستم الکتروفورز افقی و عمودی، دستگاه کروماتوگراف گازی- طیف‌سنج جرمی (GC-MS)، فلورومتر کلروفیل آزمایشگاهی و مزرعه‌ای با کارآیی بالا، آنالایزر عملکرد فتوسنتزی،... اشاره کرد.