آزمایشگاه گیاهشناسی


کارشناس آزمایشگاه: پریسا فیضی
تحصیلات: کارشناسی ارشد رشته زیست‌شناسی علوم گیاهی گرایش اکولوژی-سیستماتیک
ایمیل : pfeizi.57@gmail.com
شماره تماس: ۳۷۲۷۶۰۶۸-۰۴۱ داخلی ۲۲۴
این آزمایشگاه آموزشی بوده و تجهیزات این آزمایشگاه عبارتند از:
۱- PH متر
۲- آب مقطرگیری
۳- اتوکلاو
۴- آون
۵- بن‌ماری
۶- ترازوی حساس
۷- فیتوترون (اتاق رشد)
۸- سانتریفیوژ
۹- میکروسکوپ
۱۰- میکرواسپین ورتکس
۱۱- هات پلیت استایرر
۱۲- هودلامینار
۱۳- یخچال


دروس ارائه شده و برگزار شده در این آزمایشگاه عبارتند از:
۱- آناتومی و فیزیولوژی گیاهی
۲- تشریح و رده‌بندی گیاهی
۳- مبانی گیاهشناسی
۴- میانی فیزیولوژی گیاهی
۵- اصل کشت بافت
۶- علوم زیستی ۱
۷- روش‌ها و ابزارها در فیزیولوژی گیاهی