آزمایشگاه شیمی ۱ (تجزیه)

کارشناس آزمایشگاه: اصغر حقی
تحصیلات: کارشناسی ارشد رشته شیمی تجزیه
ایمیل : a.hagghi@yahoo.com
شماره تماس: ۳۷۲۷۶۰۶۸-۰۴۱ داخلی ۲۶۵ 
این آزمایشگاه آموزشی و تحقیقاتی بوده و تجهیزات این آزمایشگاه عبارتند از:
۱- دستگاه UV (طیف‌سنجی ماوراء بنفش)
۲- آون
۳- کوره تنظیم دمایی
۴- بن‌ماری
۵- دستگاه آب مقطرگیری
۶- سانتریفیوژ
۷- PH متر
۸- هدایت‌سنج
۹- هیتر استایرر
۱۰- هیتر شوف بالن
۱۱- هود
۱۲- ترازوی دیجیتال تا چهار رقم


دروس ارائه شده و برگزار شده در این آزمایشگاه عبارتند از:
۱- شیمی تجزیه ۱، ۲ و ۳
۲- شیمی فیزیک ۱ و ۲
۳- شیمی عمومی ۱ و ۲
۴- اصول تصفیه آب